Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 [email protected]
NBYS İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi İSG süreçlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebileceğiniz tek adres!
NBYS İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Slider

Toplu ODYO Muayenesi

Toplu ODYO Muayenesi, iş yerlerinde mevcut veya olası tehlikelerin belirlenmesi, risklerin analiz edilmesi ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışma modülüdür. Bu modül, iş sağlığı ve güvenliği yazılımı içinde yer alır ve iş yerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygunluğunu sağlamak için kullanılır.

Bu modülün alt modülleri arasında Çalışan Eğitimleri, Eğitim Şablonları, Eğitimler, Soru Hazırlama, Sınav Hazırlama, Kontrol Listesi, İSG Defteri, Risk Değerlendirme, DÖF, KKD Takibi, İş Kazaları ve Ramakkala, Acil Eylem Planları, İSG Kurul Toplantıları, Ortam Ölçümleri, Ekipman, Çalışan Denetimleri, Çalışma İzinleri ve Aksiyon Takibi yer almaktadır.

Bu modül, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemelerine, çalışanları eğitmelerine, çalışma ortamını kontrol etmelerine, risk değerlendirmesi yapmalarına ve kayıtlarını tutmalarına yardımcı olur. Ayrıca, iş kazalarının ve Ramakkala olaylarının kaydı tutulur ve acil eylem planları oluşturulur.

Böylece, Toplu ODYO Muayenesi, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği yönetimini güçlendirir ve çalışanların güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.

Ayrıca, bu modül sayesinde iş yerleri, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalığını arttırabilirler. Eğitimler ve eğitim şablonları, çalışanların mesleki riskler ve önleyici tedbirler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olurken, kontrol listeleri ve ortam ölçümleri ile iş yerleri, çalışma ortamında bulunan tehlikeleri ve riskleri belirleyebilirler.

Risk değerlendirme modülü ise iş yerlerindeki tehlikelerin derecelendirilmesi ve bu tehlikelere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesinde yardımcı olur. İSG defteri, iş yerlerindeki tüm İSG faaliyetlerinin kaydının tutulmasını sağlar. Bu kayıtlar, iş yerlerinin İSG mevzuatına uygunluğunu denetlemek için de kullanılabilir.

İş kazaları ve Ramakkala olaylarının kaydı tutulduğu modül sayesinde, iş yerleri, iş kazalarının nedenlerini belirleyebilir ve benzer kazaların tekrarlanmasını önlemek için önlemler alabilirler. Acil eylem planları modülü ise iş yerlerinin acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlar.

Sonuç olarak, Toplu ODYO Muayenesi modülü, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimini kolaylaştırır ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına yardımcı olur. İş yerleri, bu modül sayesinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak hareket edebilir ve çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlayabilir.

 

NBYS İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi İş Güvenliği Modülü