Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 [email protected]
NBYS İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi İSG süreçlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebileceğiniz tek adres!
NBYS İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Slider

İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği yazılımı, iş yerinde mevcut olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin risk oluşturabilecek faktörlerle birlikte analiz edilmesi, derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla kullanılan bir yazılımdır.

Bu yazılımın alt modülleri arasında çalışan eğitimleri, eğitim şablonları, soru hazırlama, sınav hazırlama, kontrol listesi, İSG defteri, risk değerlendirme, DÖF, KKD takibi, iş kazaları ve Ramakkala, acil eylem planları, İSG kurul toplantıları, ortam ölçümleri, ekipman takibi, çalışan denetimleri, çalışma izinleri ve aksiyon takibi gibi özellikler bulunmaktadır.

Bu yazılım, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sürecini kolaylaştırmakta ve güçlendirmektedir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yardımcı olmakta ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla birçok farklı fonksiyon sunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği yazılımı, işyerlerindeki çalışanlar için eğitim ve farkındalık oluşturma programları oluşturmayı ve takip etmeyi sağlar. Ayrıca, işyerindeki riskleri ve tehlikeleri belirlemek için yapılan analizler, iş sağlığı ve güvenliği yazılımı üzerinden kolayca izlenebilir.

Yazılım ayrıca, iş yerindeki çalışma koşullarını ve ortamı ölçmek için kullanılan ölçüm cihazlarından gelen verileri kaydedebilir ve iş yerindeki ekipmanların periyodik bakımlarını takip edebilir.

İş sağlığı ve güvenliği yazılımı, işyerindeki İSG yöneticilerinin ve ekiplerinin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur. Bu yazılım sayesinde işyeri yöneticileri, acil durum planları hazırlayabilir, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutabilir, düzenli olarak İSG toplantıları yapabilir ve çalışanlar için risk değerlendirmeleri yapabilir.

Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği yazılımı, iş yerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliği için hayati öneme sahiptir. Bu yazılım sayesinde, işyerindeki riskleri ve tehlikeleri belirlemek, bu riskleri en aza indirmek ve çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak daha kolay ve etkili bir şekilde yapılabilir.

 

NBYS İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi İş Güvenliği Modülü