Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 [email protected]

Tüm NBYS® Ürünlerinde Yıl Sonu Kampanyası !

İş sağlığı ve güvenliği alanında milli bir karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilerek 2018/1 Sayılı Dış Genelge ile Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

Bakanlıkça tescil edilen Entegratör Firmalara sağlanan web servisler aracılığı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarınca gönderilecek veriler alınmaya başlamıştır. 1 Temmuz 2018 tarihi itibarı ile işyerlerinde verilen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili Genelge kapsamında elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu verilerin gönderiminde e-imza zorunluluğu bulunmakla birlikte kişi ve kurumların ilgili işlemlerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na riayet etmesi önem arz etmektedir.