Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 [email protected]

2023 YILI OSGB VE EĞİTİM KURUMU BELGE ÜCRETİ VE UYGULAMALARI

 • Belge bedelleri her yıl makam oluru ile belirlenmekte ve değişiklik göstermektedir.
 • Yetki belgesi başvuru ücreti 67.260,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Adres değişikliği ücreti 36.285,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Vize ücreti 16.815,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Unvan değişikliği, adres küçültme ve numarataj güncellemesi nedeniyle yapılacak olan belge yenileme ücretleri 1.534,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Birkaç işlem bir arada yapılsa dahi belge ücretleri ayrı ayrı alınacaktır.
 • Belge ücretleri T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılacaktır. Döner sermaye hesabına IBAN numarası ile yatırılan ücretler kabul edilmemektedir.
 • Yetki belgesi almak üzere müracaatta bulunulan ve yapılan ön inceleme, detaylı inceleme sırasında eksik evrakı olmadığı anlaşılan ve 7081 sayılı Kanun gereğince işlemlerin yapılmasına engel bulunmayan kurumların dosya tamamlanma tarihi esas alınacak şekilde yerinde inceleme programına dâhil edilmeden önce yetki belgesi ücreti alınacaktır. Belge ücreti tarafımızca talep edildikten sonra, başvuru ID numarası ile T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılmalıdır.
 • Kurumların yetki almış oldukları adreste yapacakları adres küçültme talepleri (kat, bölüm iptali) yeni belge basımı olarak değerlendirilecek ve belge yenileme ücreti alınacaktır. Adres büyütmeye ilişkin talepler ise adres değişikliği başvurusu işlemlerine tabi olacaktır.
 • Hem adres hem unvan değişikliği yapılması durumunda her bir işlem için İSG-KATİP üzerinden ayrı ayrı başvuru yapılır. Belge ücretleri ayrı ayrı alınır.
 • Yetki belgesini vize ettirmek üzere başvuruda bulunan kurumların aynı zamanda adres değiştirmesi halinde belge ve vize ücretleri ayrı ayrı alınacaktır.
 • Vize başvurusunda bulunan kurumların aynı zamanda unvan değiştirmesi halinde belge yenileme ve vize ücretleri ayrı ayrı alınacaktır.